Om

Informationskriget.se samlar viktiga nyheter och kommenterar dem ur ett nationalistiskt, socialkonservativt och sanningssökande perspektiv. Frihet, rätten att försvara sig och att leva hälsosamt sätt är ofta återkommande teman. Red Ice och Nordfront är stora inspirationskällor.

Samtliga stora medier är idag köpta och kontrollerade, de flesta av globalister och/eller sionister, bara en del av de alternativa medierna rapporterar sanningen. Vill man veta sanningen så måste man sålunda själv vara engagerad och kritisk. Det går inte att bara passivt ta emot nyheter.

Det är läsarnas donationer som det möjligt att driva och utveckla Informationskriget.se. Sidans texter har genom åren nått många, men tanken är att mängden inlägg ska öka och att på sikt även en del filmklipp med liknade inriktning som dagens texter ska börja produceras. Den som vill stödja denna utveckling får gärna donera valfri summa med hjälp av ”Donera-fälten” som finns högt uppe på högerspalten på sidan. Allt för många läser och gillar sidan, men bidrar inte med någonting. Detta måste ändras. Ni som redan har bidragit är toppen, men om Informationskriget.se ska kunna nå ännu längre är det avgörande att ni återkommer med upprepade månatliga donationer.

Trots likheter vad gäller bland annat namn med det amerikanska Infowars så har Informationskriget.se ingenting med dem att göra.

Kontakta Informationskriget.se på e-postadressen:

[email protected]

Ägare till Informationskriget.se är Tobias Lindberg.

Allt material på Informationskriget.se är upphovsrättsskyddat.

Vissa individer, grupper och organisationer som Informationskriget.se tycker gör ett bra arbete för att rädda Sverige får tillstånd att återpublicera vissa texter eftersom det är bra om Informationskrigets texter och material får större spridning.